کتاب‌ها

نام کتاب: نگویید چیزی نداریم

نویسنده: مادلین تین

مترجم: نازنین معمار

انتشارات: کتاب پاگرد

سال انتشار: ۱۳۹۸

تعداد صفحه: ۵۰۶

نام کتاب: برگزیدگان جوان | کتاب سوم | ستاره‌ی نیمه‌شب

نویسنده: مری لو

مترجم: نازنین معمار

انتشارات: کتابسرای تندیس

سال انتشار: ۱۳۹۷

تعداد صفحه: ۳۷۴

نام کتاب: برگزیدگان جوان | کتاب دوم | انجمن رز

نویسنده: مری لو

مترجم: نازنین معمار

انتشارات: کتابسرای تندیس

سال انتشار: ۱۳۹۶

تعداد صفحه: ۴۴۶

نام کتاب: برگزیدگان جوان | کتاب اول

نویسنده: مری لو

مترجم: نازنین معمار

انتشارات: کتابسرای تندیس

سال انتشار: ۱۳۹۶

تعداد صفحه: ۴۱۶